سوالات متداول دندانپزشکی

سوالات متداول دندانپزشکی

سوالات متداول دندانپزشکی که ممکن است برای هر کسی مطرح شود و به دنبال جواب آنها باشد در این قسمت مطرح و پاسخ داده می شوند.

سوالات متداول دندانپزشکی

هرگاه برای مدت کوتاهی مسواک نزنیم همه روزه یک لایه چسبنده بر روی دندان ها بخصوص در خط لبه لثه رسوب می کند که این لایه پلاک نام دارد. اگر پلاک دندانی روزانه با مسواک و نخ دندان از روی دندان ها و لثه برداشته نشود بعد از مدتی به سنگ های سفید، زرد یا تیره رنگی تبدیل می شود که با مسواک قابل برداشتن نیست.

مشاهده پاسخ کامل

به دو دلیل در اکثر موارد ایمپلنت ارجح است:

1. وقتی بریج گذاشته شود، نیروهای وارده به دندان های پایه دو طرف محل بی دندانی افزایش می یابد و نیروهای نامطلوبی به دندانهای پایه وارد می شود که مخرب است و در طولانی مدت به دندانهای پایه آسیب می رساند و عمر دندانهای پایه کاهش می یابد.

مشاهده پاسخ کامل

افرادی که به هر علتی دندان ازدست داده باشند کانديد ايمپلنت هستند. ايمپلنت جهت جايگزينی دندان تا بازسازی همه دندانها را در بر مي گيرد. در مورد از دست دادن يک يا چند دندان ديگر نيازی به تراش دندانهای مجاور بعنوان پايه پروتز نيست. ايمپلنت داخل استخوان قرار می گيرد و روکش روی همان ايمپلنت بدون اتکاء به دندانهای مجاور قرار داده می شود.

مشاهده پاسخ کامل

ايمپلنت دندان قطعه اي از فلز تيتانيوم است که اغلب به شکل ريشه دندان مي باشد و داخل استخوان فک قرار داده ميشود.ايمپلنت دنداني بعنوان پايه اي جهت قرار دادن پروتز روي آن استفاده مي شود و باز سازي تاج دندانهاي از دست رفته با استفاده از اين پايه ايمپلنت مقدور مي گردد.

مشاهده پاسخ کامل